"Адамзат мәдениетінің ғимаратына қаланған кірпіш" Николова Е.